Новости

. .

Стратешки план на активности за периодот 2017 - 2019

повеќе [..]

ОТВОРЕНИ ДЕНОВИ ЗА ГРАЃАНИТЕ

повеќе [..]

ИНФОРМАЦИЈА

повеќе [..]

Извештај за работа за 2015 година

повеќе [..]

Сертификати за интервјуирање при вработување добија петнаесет државни службеници

повеќе [..]

Извештај за одржана едукативно-информативна средба

повеќе [..]

КРВОДАРИТЕЛСКА АКЦИЈА

повеќе [..]

Програма за работа на АА (2015)

повеќе [..]

1